Onze voorwaarden

E-vizier werkt op basis van gelijkwaardige harmonieuze en respectvolle samenwerking, waarbij alle betrokken een eigen verantwoordelijkheid hebben in het welslagen van de behandeling, in samenwerking en in onderling vertrouwen. Daarbij wordt van de betrokkenen motivatie, inzet en medewerking verwacht.

Lees hier de rest van de voorwaarden.