Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft een grote invloed op iemands leven. Met autisme word je geboren, en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. De mate waarin het een rol speelt, is voor iedereen verschillend.

Vormen van behandeling

Afhankelijk van de problemen waar uw zoon of dochter tegenaan loopt, biedt E-vizier diverse mogelijkheden voor behandeling. U kunt hierbij denken aan individuele psychologische behandeling, sociale vaardigheidstraining of behandeling bij leerproblemen. Tijdens de behandeling leert uw kind omgaan met voor hem of haar lastige situaties. In bepaalde gevallen is het zinvol om de behandeling te combineren met behandeling voor uzelf, zodat u leert omgaan met de problemen die spelen bij uw kind.

E-vizier biedt zowel individuele als groepsgewijze behandeling. Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding mogelijk. Bij de groepsbehandeling wordt gewerkt in kleine groepen. Hierdoor is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van ieder individu, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele behandeling. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Meer weten?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor begeleiding bij autisme? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.