Behandeling ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)

Heeft onderzoek aangetoond dat uw kind ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) heeft? Start dan zo snel mogelijk met onze effectieve ‘Eduniek Dyslexiebehandeling’. Wij zorgen dat uw kind beter gaat lezen en spellen. Wij geven uw kind (weer) leesplezier.

Praktische informatie

 • De totale dyslexiebehandeling duurt ruim een schooljaar. Wekelijks werkt de behandelaar 1-op-1 met uw kind. Elke behandelsessie duurt 50 minuten.
 • We vinden het plezierig als u aanwezig bent bij de behandelsessies. Uw kind kan dat ervaren als steun en teken van betrokkenheid.
 • Dyslexie kan alleen succesvol behandeld worden als iedereen betrokken is: het kind, de ouders, de school en E-vizier.
 • Het is noodzakelijk dat u ook thuis met uw kind oefent. Anders heeft de behandeling helaas weinig effect. U kunt uitgaan van 6 keer per week oefenen, elke keer 20 minuten. De dyslexiebehandelaar geeft hiervoor huiswerk mee.
 • Het is goed als uw kind op school individuele begeleiding krijgt. De dyslexiebehandelaar bespreekt met de school de mogelijkheden daarvoor.
 • We werken met een behandelplan. Hierin staan heldere doelen, die we sámen met uw kind bepalen. We weten uit ervaring dat kinderen daardoor meer betrokken zijn en beter leren.
 • We nemen regelmatig een aantal lees- en spellingtoetsen af. Zo kunnen we de vooruitgang van uw kind zorgvuldig bijhouden.
 • We bespreken de uitslag met u, uw kind en de school.
 • De dyslexiebehandelingen gelden als ‘geoorloofd verzuim’. De school mag er dus vrij voor geven.

Resultaat

 • de lees-en spellingsvaardigheid van uw kind is verbeterd
 • uw kind leest vloeiender
 • uw kind heeft meer plezier in lezen
 • uw kind kan beter omgaan met zijn of haar leesprobleem
 • uw kind heeft bij het lezen en spellen meer zelfvertrouwen

Locatie

We vinden dat óók de school een verantwoordelijkheid heeft in de dyslexiebehandeling. Daarom werken we ‘schoolnabij’.

De behandeling is dus op de school van uw kind of in de buurt daarvan (bijvoorbeeld op een andere school in de omgeving). Voor uw kind is dat ook handig, omdat er niet/weinig reistijd is.

Kwaliteitsgarantie

Bij E-vizier bent u verzekerd van kwaliteit. E-vizier heeft het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Wij voldoen aan alle hoge eisen die dit onafhankelijke instituut stelt.

Kosten

Als is aangetoond dat uw kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, vergoedt de gemeente meestal de kosten.
Check direct of E-vizier ook een contract heeft met de gemeente waar u woont.

Aanmelden

Veel gemeenten hebben een eigen verwijsprocedure. Lees meer over de verwijsprocedure in uw gemeente.

Om alleen een dyslexiebehandeling aan te vragen, bijv. uw kind is elders onderzocht en er is EED vastgesteld, maar u wilt wel de behandeling (vergoed door gemeente) laten uitvoeren door E-vizier, stuurt u het formulier in één envelop naar:

E-vizier
Secretariaat dyslexie
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 102
3723 MB Bilthoven

Download formulieren

 Aanmelding behandeling EED (.pdf)
 Aanmelding behandeling EED (.doc)

Meer weten

Heeft u vragen over het dyslexieonderzoek? Wij beantwoorden ze graag! U kunt ons mailen of bellen op 088 – 2 201 301.