Combinatie dyslexie en gedragsstoornis (comorbiditeit)

Bij sommige kinderen is er sprake van dyslexie in combinatie met een gedragsstoornis zoals ADHD, ADD of ASS (Autisme Spectrum Stoornis). We spreken dan over ‘meervoudige dyslexie’. De gemeente betaalt de behandeling van meervoudige dyslexie niet. E-vizier heeft voor deze kinderen een geschikt behandeltraject. Hierin passen we de behandeling aan de gedragsmatige bijzonderheden/onvermogens van het kind aan.

Voor wie

Dit traject is geschikt voor kinderen met dyslexie en een diagnose van een gedragsstoornis, zoals ADHD, ADD of ASS.

Resultaat

  • de lees-en spellingsvaardigheid van uw kind is verbeterd
  • uw kind heeft een beter strategiegebruik bij het lezen en/of spellen
  • uw kind heeft meer plezier in lezen
  • uw kind kan beter omgaan met zijn of haar leesprobleem (emotioneel en praktisch)
  • uw kind heeft bij het lezen en spellen meer zelfvertrouwen

Locatie

E-vizier behandelt op veel verschillende locaties. De behandeling vindt zo ‘schoolnabij’ mogelijk plaats. Soms is dat op de school van uw kind zelf, soms op een school in de buurt.

Kwaliteitsgarantie

Bij E-vizier bent u verzekerd van kwaliteit. E-vizier heeft het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Wij voldoen aan alle hoge eisen die dit onafhankelijke instituut stelt.

Kosten

De gemeente vergoedt de dyslexiebehandeling niet als er sprake is van comorbiditeit (ofwel: als uw kind dyslexie én een gedragsstoornis heeft). De ouders betalen de behandeling dus volledig zelf.

Meer weten of aanmelden

Wilt u meer weten over deze behandeling? Of wilt u een aanmeldingsformulier ontvangen? Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.