Combinatie dyslexie en gedragsstoornis (comorbiditeit)

Bij sommige kinderen is er sprake van dyslexie in combinatie met een gedragsstoornis zoals ADHD, ADD of ASS (Autisme Spectrum Stoornis). We spreken dan over ‘meervoudige dyslexie’. De gemeente betaalt de behandeling van meervoudige dyslexie niet. E-vizier heeft voor deze kinderen een geschikt behandeltraject. Hierin passen we de behandeling aan de gedragsmatige bijzonderheden/onvermogens van het kind aan.

Voor wie

Dit traject is geschikt voor kinderen met dyslexie en een diagnose van een gedragsstoornis, zoals ADHD, ADD of ASS.

Praktische informatie

 • We gebruiken de Eduniek Dyslexiebehandeling. Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en laat grote effecten zien.
 • De behandeling bestaat uit 12 behandelsessies (startsessies, 10 individuele behandelsessies en evaluatiesessie).
 • Wij vinden het plezierig als u aanwezig bent bij de behandelsessies. Uw kind kan dat ervaren als steun en teken van betrokkenheid.
 • In de eerste behandelsessie maken we kennis en is er een startmeting. Zo weten we precies op welk niveau uw kind leest en spelt. Daarna kunnen we een behandelplan maken, met daarin de doelen die we met uw kind willen bereiken. 
Zijn er nog recente toetsgegevens? Dan is er geen startmeting nodig. Na de kennismaking beginnen we direct met de behandeling.
 • De laatste behandelsessie is een evaluatie. Daarin beoordelen we de vooruitgang van uw kind. U krijgt daarvan een eindrapport.
 • Onze dyslexiebehandelaren zijn gediplomeerd orthopedagoog of psycholoog en hebben kennis van verschillende gedragsstoornissen. Zij kunnen hierdoor goed aansluiten op wat uw kind nodig heeft.
 • Dyslexie kan alleen succesvol behandeld worden als iedereen betrokken is: het kind, de ouders, de school en E-vizier.
 • Het is noodzakelijk dat u thuis sámen met uw kind oefent. Anders heeft de behandeling helaas weinig effect. Uw kind krijgt hiervoor speciaal huiswerk mee.
 • Het is goed als uw kind op school individuele begeleiding krijgt. De dyslexiebehandelaar bespreekt met de school de mogelijkheden daarvoor.

Resultaat

 • de lees-en spellingsvaardigheid van uw kind is verbeterd
 • uw kind heeft een beter strategiegebruik bij het lezen en/of spellen
 • uw kind heeft meer plezier in lezen
 • uw kind kan beter omgaan met zijn of haar leesprobleem (emotioneel en praktisch)
 • uw kind heeft bij het lezen en spellen meer zelfvertrouwen

Locatie

E-vizier behandelt op veel verschillende locaties. De behandeling vindt zo ‘schoolnabij’ mogelijk plaats. Soms is dat op de school van uw kind zelf, soms op een school in de buurt.
Als u voor de behandelingen naar ons kantoor komt, krijgt u een aantrekkelijke korting.

Kwaliteitsgarantie

Bij E-vizier bent u verzekerd van kwaliteit. E-vizier heeft het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Wij voldoen aan alle hoge eisen die dit onafhankelijke instituut stelt.

Kosten

De gemeente vergoedt de dyslexiebehandeling niet als er sprake is van comorbiditeit (ofwel: als uw kind dyslexie én een gedragsstoornis heeft). De ouders betalen de behandeling dus volledig zelf.
Traject van 12 sessies, behandeling op locatie: € 972,-
Traject van 12 sessies, behandeling op kantoor E-vizier: € 900,-
U kunt in termijnen betalen.

Meer weten of aanmelden

Wilt u meer weten over deze behandeling? Of wilt u een aanmeldingsformulier ontvangen? Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.