Ieder kind is weleens boos, bang of verdrietig. Deze gevoelens horen bij het opgroeien. Meestal lukt het kinderen om samen met ouders en school de problemen waar ze tegenaan lopen op te lossen. Soms is dit lastig en is het fijn om ondersteuning te krijgen. E-vizier biedt deze ondersteuning.

Indien u zich zorgen maakt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld omdat er sprake is van (faal)angst, onzekerheid, opstandig gedrag, een laag zelfbeeld of problemen in de sociale omgang, kunt u zich bij E-vizier aanmelden voor een intakegesprek. Op basis van dit gesprek en een vragenlijst die u en eventueel de leerkracht invult, wordt een behandelplan opgesteld. Hierin worden onder andere de doelen en het type behandeling beschreven.

Vormen van behandeling

Binnen E-vizier zijn er diverse werkvormen mogelijk. U kunt hierbij denken aan psychologische behandeling of cognitieve gedragstherapie. We bieden zowel individuele als groepsgewijze behandeling. Bij de groepsbehandeling wordt gewerkt in kleine groepen. Hierdoor is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van ieder individu, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele behandeling. Psycho-educatie, oftewel het vergroten van kennis en inzicht over de problemen bij zowel ouders als kind, vormt een belangrijk onderdeel. Als ouder wordt u nauw betrokken bij de behandeling. U krijgt handvatten aangereikt om met de problemen van uw kind om te gaan.

Na enkele sessies en aan het eind van de behandeling vindt er een evaluatie plaats. Er wordt dan besloten of de behandeling moet worden verlengd of kan worden afgesloten. Als tijdens de intake blijkt dat de klachten niet passend zijn binnen E-vizier, verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Vergoeding

Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding mogelijk. Er dient dan sprake te zijn van een vermoeden van een stoornis. Een verwijzing van de huis- of jeugdarts, medisch specialist en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam is hiervoor vereist.

Meer weten?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor begeleiding bij sociaal-emotionele ontwikkeling? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.