E-vizier biedt een compleet particulier aanbod aan groepstrainingen, zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch vlak. De trainingen worden verzorgd door een van onze orthopedagogen of psychologen.

Sociale vaardigheidstrainingDapper! – sociale vaardigheidstraining
contact maken met anderen • positief zijn over jezelf en een ander • gesprekken voeren • gevoelens uiten • nee zeggen • voor jezelf opkomen • samenwerken
Lees meer en aanmelden

DapperAngst de baas! – faalangstreductietraining
complimenten geven en ontvangen • positief leren denken • ontspanningsoefeningen
Lees meer en aanmelden

Focus op je werkFocus op je werk! – concentratietraining
de aandacht richten op één taak • ontwikkelen van een gestructureerde taakaanpak • strategieën voor het leren en maken van huiswerk
Lees meer en aanmelden

Klaar voor de start! – brugklastraining
zelfbeeld • zelfvertrouwen • kritiek geven • voor
jezelf opkomen • pesten en omgaan met conflicten •  samenwerken en omgaan met elkaar • plannen van schoolwerk
Lees meer en aanmelden

Begeleiding lezen en spellen
leestechnieken • het verhogen van het leestemo • spellingregels • individuele lees- en spellingproblemen
Lees meer en aanmelden

rekenenBegeleiding rekenen
automatisering van de basisvaardigheden • tellen • rekenstrategieën • individuele rekenproblemen • succeservaringen op het gebied van rekenen
Lees meer en aanmelden

Hardnekkigheidtraject bij begeleiding rekenen
Aanvullend traject op de groepsbegeleiding rekenen bij een vermoeden van dyscalculie.
Lees meer

Goed voorbereid naar het VO
systematische aanpak voor werkwoordspelling • leerstrategieën • mindmappen • het schrijven van leenwoorden
Lees meer en aanmelden

lerenlerenLeren leren! – studievaardighedentraining
woordjes leren • begrijpend lezen • verslagen en werkstukken maken • toetsen voorbereiden • samenvattingen maken • structureren en plannen
van huiswerk
Lees meer en aanmelden

De groepstrainingen starten in november, februari en mei.