Sommige kinderen hebben moeite met lezen en/of spellen en zijn gebaat bij extra ondersteuning. Wellicht heeft uw kind dyslexie, maar komt hij of zij niet in aanmerking voor vergoede behandeling. Het kan ook zijn dat bij uw zoon of dochter geen sprake is van dyslexie, maar dat het lezen en spellen toch moeizaam verloopt. U kunt dan bij E-vizier terecht voor particuliere begeleiding.

Voor wie?

We richten ons in de begeleiding op leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. De ondersteuning stemmen we af op de specifieke behoeften van de leerling. Indien uw zoon of dochter tegen een of meerdere van onderstaande problemen aanloopt, kan onze begeleiding wellicht uitkomst bieden.

Hij of zij:

 • haalt letters door elkaar
 • draait letters of de volgorde van letters om, bijvoorbeeld de b en d of drop in plaats van dorp
 • leest langzamer dan klasgenoten
 • maakt veel fouten tijdens het lezen of leest radend
 • slaat in teksten de korte woorden over of vervangt ze door andere woorden
 • hakkelt bij het lezen van langere woorden
 • heeft moeite met begrijpend lezen
 • schrijft woorden zoals je ze hoort (fonetisch)
 • maakt veel fouten bij het schrijven van woorden en zinnen
 • heeft moeite met het onthouden van de spellingregels
 • maakt veel fouten in de werkwoordspelling
 • vermijdt hardop lezen (in de klas)

Beoogd resultaat

De begeleiding is erop gericht uw zoon of dochter (weer) te laten presteren op het niveau van de andere kinderen in de klas. Bij aanvang van het traject bepalen we het huidige niveau van uw kind. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op, waarin we beschrijven aan welke doelen we gaan werken en hoe we deze gaan realiseren. Uw kind krijgt hulp bij die onderdelen waarbij het extra ondersteuning nodig heeft. Tijdens de begeleiding geven we eerst een instructie, daarna richten we ons op het oefenen en toepassen. In overleg met u geven we oefeningen mee voor thuis. Indien gewenst werken we samen met school om goed aan te kunnen sluiten bij de methodes en termen die op school worden gehanteerd. Zo haalt uw kind het meeste uit de begeleiding.

Vormen van begeleiding

E-vizier biedt zowel individuele als groepsgewijze begeleiding. Bij de groepsbegeleiding werken we in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Meer weten of aanmelden

Wilt u meer weten over deze behandeling? Of wilt u een aanmeldingsformulier ontvangen? Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.