Sommige kinderen hebben moeite met lezen en/of spellen en zijn gebaat bij extra ondersteuning. Wellicht heeft uw kind dyslexie, maar komt hij of zij niet in aanmerking voor vergoede behandeling. Het kan ook zijn dat bij uw zoon of dochter geen sprake is van dyslexie, maar dat het lezen en spellen toch moeizaam verloopt. E-vizier biedt een begeleidingstraject, waardoor uw kind beter gaat lezen en spellen.

Praktische informatie

 • De begeleiding is gebaseerd op de wetenschappelijk onderzochte Eduniek behandeling die voor grote effecten zorgt op lezen, spellen en fonologische vaardigheden bij kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED).
 • U mag aanwezig zijn bij de begeleidingen. Uw kind kan dit ervaren als steun en teken van betrokkenheid.
 • Tijdens de eerste begeleiding maken we kennis en is er een startmeting. Zo weten we precies op welk niveau uw kind leest en/of spelt. Op basis hiervan stellen we een behandelplan op. Als er nog recente toetsgegevens beschikbaar zijn, is een startmeting niet nodig. We beginnen dan na de kennismaking direct met de begeleiding.
 • Voor de effectiviteit van de begeleiding is het noodzakelijk dat u thuis sámen met uw kind oefent. Uw kind krijgt hiervoor huiswerk mee.
 • Het is goed als uw kind op school extra begeleiding krijgt. In overleg met school bespreken we graag hoe we de begeleidingen op elkaar af kunnen stemmen.
 • De laatste begeleiding is een eindmeting. We beoordelen samen met uw kind de vooruitgang en evalueren de gestelde doelen. U krijgt hiervan een eindrapport.

Beoogd resultaat

Tijdens het traject werken we aan:

 • het omgaan met de lees- en/of spellingproblemen
 • de lees- en/of spellingvaardigheid
 • een beter strategiegebruik
 • meer plezier in lezen
 • het vergroten van het zelfvertrouwen bij het lezen en/of spellen

Locatie

E-vizier biedt begeleiding op verschillende locaties. Waarschijnlijk is er een locatie op de school van uw kind of in de buurt van de school.

Kosten

Dit is een particuliere begeleiding, die niet wordt vergoed door de gemeente. Informeer vrijblijvend naar de kosten bij een vestiging bij u in de buurt.

Meer weten of aanmelden

Wilt u meer weten over deze behandeling? Of wilt u een aanmeldingsformulier ontvangen? Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.