Dyscalculie- of rekenonderzoek

Sommige kinderen hebben opvallend veel problemen met rekenen. Dan kan er sprake zijn van ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Een dyscalculie- of rekenonderzoek brengt het rekenprobleem helder in beeld. De school krijgt praktische handvatten om het kind optimaal te begeleiden.

Een kind met dyscalculie kan geen betekenis en inhoud geven aan getallen. Het kan bijvoorbeeld tafels en plus-/minsommen niet automatiseren, heeft geen begrip van geldbedragen en heeft grote moeite met klokkijken en het schatten van hoeveelheden.

Tijdige signalering

Het is belangrijk om dyscalculie tijdig te herkennen. Anders kan er – ten onrechte – een verkeerd beeld ontstaan van de capaciteiten van het kind. Maar wat zeker zo belangrijk is: dyscalculie kan leiden tot onzekerheid, frustratie, een negatief zelfbeeld of faalangst. Met de juiste begeleiding en ondersteuning verminderen dit soort problemen en kan het kind in de klas beter meekomen met rekenen.

Voor wie

  • leerlingen van de basisschool
  • leerlingen van het voortgezet onderwijs

Voorwaarden

Voor een rekenonderzoek gelden geen specifieke voorwaarden. De ouders of de school kunnen dit onderzoek altijd aanvragen.

Voor een dyscalculie-onderzoek gelden wél voorwaarden:

  1. De school toont aan dat het kind intensieve rekenbegeleiding heeft gekregen (gedurende 2 onderwijsperioden, minimaal 2 keer per week een halfuur).
  2. De school onderbouwt de ernst van het rekenprobleem. De school toont aan dat er op 3 achtereenvolgende meetmomenten sprake is van een ernstige achterstand, ondanks intensivering van begeleiding, gedurende 2 perioden. Met een ernstige achterstand bedoelen wij: V(min)-score of E-score (laagste 10%) bij Cito-rekenen.

Dyscalculie- en rekenonderzoek

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

  • Bepalen van het IQ en de leercapaciteiten van het kind.
  • Onderzoek naar rekenspecifieke vaardigheden (waar en wanneer valt het kind uit?)
  • Onderzoek naar persoonskenmerken, die de rekenproblemen kunnen verklaren of versterken (bijvoorbeeld angst of gebrek aan motivatie).

Praktische handvatten

Het onderzoek levert een totaalbeeld van het kind op. We werken dit uit in praktische handvatten waarmee de school direct aan de slag kan.
Als het kind dyscalculie heeft, ontvangen de ouders een dyscalculieverklaring.

Praktische informatie

Locatie: bij E-vizier (locatie Bilthoven of Rotterdam)
Tijdsduur: 2 dagdelen
Kosten: €985,- voor een volledig dyscalculie onderzoek .

Aanmelden

U kunt hieronder het aanmeldingsformulier downloaden.
 Aanmelding door ouders en school (.pdf)
 Aanmelding door ouders en school (.doc)

Stuur het formulier in één envelop naar:

E-vizier
Secretariaat dyslexie
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 102
3723 MB Bilthoven

 

Vragen?

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Of wilt u een aanmeldingsformulier ontvangen? Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.