Onderzoek ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)

Sommige kinderen hebben heel veel moeite met lezen en spellen, ook al oefenen ze nog zo veel. Dan kán er sprake zijn van dyslexie. Met een dyslexieonderzoek kunnen wij dat vaststellen.

Wees er snel bij

Als een kind dyslexie heeft, kan dat grote gevolgen hebben. De schoolprestaties kunnen eronder lijden en het kind kan onzeker of faalangstig worden. Gelukkig is dyslexie vaak goed te behandelen. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk te onderzoeken of er sprake is van dyslexie. Als er inderdaad sprake is van dyslexie, kan de behandeling snel starten. Dat is goed voor het kind!

Eerst actie op school

Kinderen kunnen niet zomaar worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek. Eerst moet het kind intensieve begeleiding krijgen op school. Dat staat in het landelijke Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Dat protocol onderscheidt vier niveaus van ondersteuning. Pas als de ondersteuning op niveau 1, 2 en 3 niet het gewenste resultaat heeft, mag externe hulp worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld van E-vizier. Lees meer over de niveaus van ondersteuning.

Voorwaarden

Vaak betaalt de gemeente een dyslexieonderzoek. Daarbij geldt een aantal voorwaarden ten aanzien van het schooldossier van het kind:

  1. De school toont aan dat zij goed onderwijs en intensieve begeleiding heeft gegeven.
  2. De school onderbouwt de ernst van het lees-/spellingprobleem. De school toont aan dat er op 3 achtereenvolgende meetmomenten sprake was van een ernstige achterstand ondanks intensivering van begeleiding gedurende twee perioden.

Met die lage score bedoelen we:

  • Score bij lezen: V-(min)score of E-score (laagste 10%)
OF
  • Score bij lezen: V-score of lage D-score (laagste 20%) 
in combinatie met
  • Spelling: V-(min)score of E-score (laagste 10%).

Lees meer over deze voorwaarden in het landelijke Procotol Leesproblemen en Dyslexie.

Is aan deze voorwaarden niet voldaan? Dan kan E-vizier het onderzoek alleen uitvoeren als de ouders het zelf betalen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op een van onze locaties. Het onderzoek duurt twee dagdelen. Als er een actueel intelligentieonderzoek van het kind is, duurt het onderzoek één dagdeel.

Uitslag

Als het onderzoek aantoont dat het kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, ontvangen de ouders een dyslexieverklaring. Er kan dan een dyslexiebehandeling worden gestart.

Kosten

Is aan de bovenstaande voorwaarden voldaan? Dan betaalt de gemeente het onderzoek. E-vizier heeft een contract met heel veel gemeentenCheck direct of wij ook een contract hebben in de gemeente waar het kind woont.

Is aan de bovenstaande voorwaarden niet voldaan? Dan betalen de ouders het onderzoek zelf.
Kosten: op aanvraag.

Aanmelden

Veel gemeenten hebben een eigen verwijsprocedure. Lees meer over de verwijsprocedure in uw gemeente.

Om een dyslexieonderzoek aan te vragen, vullen ouders en school allebei een apart aanmeldingsformulier in. Deze formulieren kunt u downloaden op de pagina aanmelden. Stuur de beide formulieren in één envelop naar:

E-vizier
Secretariaat dyslexie
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 102
3723 MB Bilthoven

Meer weten?

Heeft u vragen over het dyslexieonderzoek? Wij beantwoorden ze graag! U kunt ons mailen of bellen op 088 – 2 201 301.