Onderzoek naar dyslexie

Is er een vermoeden dat een kind ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft? Dan betaalt de gemeente vaak het dyslexieonderzoek.

Er zijn echter ook kinderen die lichte dyslexie of ‘meervoudige’ dyslexiehebben. Kinderen met meervoudige dyslexie hebben niet alleen dyslexie, maar ook een gedragsstoornis. Bij een vermoeden van lichte of meervoudige dyslexie, betaalt de gemeente het onderzoek niet. U kunt bij E-vizier terecht om het onderzoek toch te laten uitvoeren.

Wees er snel bij

Als een kind dyslexie heeft, kan dat grote gevolgen hebben. De schoolprestaties kunnen eronder lijden en het kind kan onzeker of faalangstig worden. Gelukkig is dyslexie vaak goed te behandelen. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk te onderzoeken of er sprake is van dyslexie.

Eerst actie op school

Kinderen kunnen niet zomaar worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek. Het is belangrijk dat het kind eerst intensieve intensieve begeleiding krijgt op school. Als dat niet het gewenste resultaat heeft, kan een dyslexieonderzoek zinvol zijn.

Voorwaarden

Om een kind aan te melden voor een dyslexieonderzoek, hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Het kind heeft grote problemen bij lezen en/of spellen en loopt daardoor ook bij andere leervakken achter. De school onderbouwt dat met toetsgegevens.
  • De school laat zien dat zij goede kwalitatieve hulp heeft geboden bij lezen en/of spelling. Daarvoor is een handelingsplan beschikbaar.

Als er sprake is van een gedragsstoornis, ontvangen wij daarvan graag de diagnose.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op een van onze locaties.

Het onderzoek duurt twee dagdelen. Als er een actueel intelligentieonderzoek van het kind is, duurt het onderzoek één dagdeel.

Uitslag

Als het onderzoek aantoont dat uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiebehandeling, maar wel moeite heeft met lezen en/of spellen of een lichte vorm van dyslexie heeft, kunt u kiezen voor de particuliere behandeling lezen en/of spellen.

Kosten

Gemeenten vergoeden het onderzoek naar dyslexie niet. De ouders betalen het dus volledig zelf.
Kosten: op aanvraag.

Aanmelden

Ouders en school vullen allebei een apart aanmeldingsformulier invullen. Deze formulieren kunt u downloaden op de pagina aanmelden. Stuur de beide formulieren in één envelop naar:

E-vizier
secretariaat dyslexie
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 102
3723 MB Bilthoven

Meer weten?

Heeft u vragen over dit onderzoek? Wij beantwoorden ze graag! U kunt ons mailen of bellen op 088 – 2 201 301.