Meer dan een intelligentieonderzoek

Hoogbegaafde leerlingen zijn in staat om goed en snel te leren. Je zou daarom verwachten dat zij goed functioneren. Dat is echter lang niet altijd het geval. Deze snelle denkers hebben vaak een grote ontwikkelingsvoorsprong, hebben een enorme kennishonger en willen zelf dingen uitvinden. Als de school hier niet goed op inspeelt, raken deze leerlingen verveeld. Hoogbegaafde leerlingen laten regelmatig onderpresteren, demotivatie, gedragsproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied zien.

Werkwijze

Bij een vermoeden van hoogbegaafdheid nemen we in ieder geval een intelligentietest af. We krijgen hiermee een beeld van het niveau van cognitief functioneren van de leerling en de sterk en minder sterk ontwikkelde kwaliteiten. Afhankelijk van de zorgen die er zijn, voeren we een breder onderzoek uit. U kunt hierbij denken aan tests op het gebied van leerstijlen, geheugen, concentratie, persoonlijkheid, snelheid van werken of sociaal-emotionele ontwikkeling. Het resultaat van het onderzoek en de daaruit voortkomende adviezen worden in een verslag vastgelegd. Afhankelijk van de leerling neemt het onderzoek 1 of 2 dagdelen in beslag.

Informatie

Wilt u meer weten? Wij beantwoorden uw vragen graag! Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.