Een objectief oordeel

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de sterke kanten van een leerling en laat zien met welke vaardigheden hij of zij meer moeite heeft. Grote verschillen binnen het intelligentieprofiel kunnen bijvoorbeeld leiden tot faalangst, een laag zelfbeeld, onzekerheid of spanningsklachten. Het ene aspect binnen het leren lukt immers goed, terwijl het andere aspect problemen oplevert. Zo kunnen de taalvaardigheden sterk ontwikkeld zijn, terwijl het handelingsgericht denken, het geheugen of de planningsvaardigheden veel minder goed ontwikkeld zijn.

Wellicht heeft u het idee dat een leerling wordt onder- of overschat of misschien is onduidelijk wat er van hem of haar verwacht mag worden. Een onderzoek naar intelligentie kan antwoorden geven op vragen over de ontwikkeling.

Werkwijze

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel de aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. We brengen de taalvaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen, het vermogen tot plannen en aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart. De prestaties worden vergeleken met die van leeftijdgenoten. Op basis hiervan brengen we advies uit met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau. Het onderzoek neemt 1 dagdeel in beslag.

Informatie

Wilt u meer weten? Wij beantwoorden uw vragen graag! Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.