Snel en voordelig inzicht in intelligentie

Het schooladvies dat een leerling krijgt, heeft grote invloed op zijn of haar toekomst. Vanzelfsprekend gaan scholen hierbij zorgvuldig te werk. Het advies is gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en observaties van leraren. Zeker nu de eindtoets laat in het schooljaar plaatsvindt, hebben scholen wellicht behoefte aan extra, objectieve informatie. De NIO biedt deze informatie.

De eindtoets geeft een beeld van de verworven kennis, de NIO geeft inzicht in de intelligentie van de leerling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat intelligentie een betrouwbare voorspeller is voor schoolsucces. De NIO geeft dus inzicht in de potentie van leerlingen. E-vizier kan de NIO tegen een gunstig tarief afnemen en verwerken.

Werkwijze

De NIO wordt afgenomen in groep 8. De school bepaalt zelf op welk moment. Bij afname in het eerste halfjaar kan de uitslag gebruikt worden om het schooladvies te onderbouwen. Bij afname in het tweede halfjaar ligt er al een schooladvies en is wellicht ook de uitslag van de eindtoets bekend. De NIO dient dan vooral als second opinion. Zeker als ouders twijfels hebben over het schooladvies of als er meer duidelijkheid nodig is over de potentie van een leerling, is de NIO zeer geschikt.

De NIO kan klassikaal, voor een geselecteerd groepje leerlingen of individueel worden afgenomen. Dit gebeurt door een psycholoog of orthopedagoog. De testresultaten worden helder en inzichtelijk gepresenteerd. De school ontvangt de testuitslagen van alle leerlingen. De ouders krijgen de uitslag van hun eigen kind.

Dyslexie

Uiteraard vinden wij het belangrijk om tegemoet te komen aan leerlingen met dyslexie. Zij krijgen de NIO in een extra groot formaat aangeboden.

Informatie

Wilt u meer weten? Wij beantwoorden uw vragen graag! Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.