Soms heeft een kind moeite met het aangaan van sociale contacten, lijkt anderen niet altijd te begrijpen of heeft moeite met veranderingen en veel behoefte aan een vaste structuur. Dit kan te maken hebben met de fase van ontwikkeling. Indien bepaald gedrag echter te sterk en structureel aanwezig is en niet meer past bij de leeftijd van het kind of als het een probleem wordt voor het kind of de omgeving, kan er sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Autisme Spectrum Stoornis is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme, zoals klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS. Het is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen of ruiken wordt op een andere manier verwerkt dan bij mensen zonder autisme. Ze hebben over het algemeen oog voor detail, zijn eerlijk, recht door zee, analytisch en werken hard. Daarnaast hebben ze vaak moeite met het houden van overzicht en het aangaan van sociale contacten en hebben ze opvallend weinig interesses.

Onderzoek

Bij een vermoeden van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kan het verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen. Soms is psychologisch onderzoek wenselijk. In andere situaties heeft het direct inzetten van professionele behandeling de voorkeur. Bij een onderzoek naar autisme kijken we onder andere naar het inlevingsvermogen, de sociale en communicatieve vaardigheden en de aanwezigheid van stereotiep (opvallend en steeds terugkerend) gedrag. We brengen hierbij in kaart hoe uw kind functioneert in de thuis- en schoolsituatie. Dit doen we door u en de leerkracht vragenlijsten te laten invullen, door uw kind te observeren of door enkele tests af te nemen.

Advies

De uitslag van het onderzoek en de adviezen leggen we vast in een verslag en bespreken we met u en indien gewenst met school. Vaak is professionele behandeling wenselijk. In veel gevallen kan deze behandeling bij E-vizier plaatsvinden. Soms verwijzen we door naar een andere instantie. Om een behandeling te starten is onderzoek niet altijd noodzakelijk. Soms is het beeld dermate duidelijk dat direct een passende behandelingsvorm geadviseerd kan worden. Voor het stellen van een diagnose dient wel een onderzoek plaats te vinden.

Vergoeding

Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding mogelijk. Er dient dan sprake te zijn van een vermoeden van een stoornis. Een verwijzing van de huis- of jeugdarts, medisch specialist en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam is hiervoor vereist.

Meer weten?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor onderzoek naar autisme? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.