E-vizier trots op nieuwe EED-methode

Sinds januari 2017 werkt E-vizier met een nieuwe methode voor de behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Het samengaan met Opdidakt was aanleiding om de twee bestaande methoden samen te voegen. De nieuwe methode die is ontstaan biedt ‘het beste van twee werelden’. De meest recente wetenschappelijke en praktische inzichten zijn verwerkt.

We starten het traject met psycho-educatie. Tijdens de eerste drie behandelingen is er aandacht voor wat dyslexie is en wat de kwaliteiten van het kind zijn. Het is mooi om kinderen te zien glunderen als ze ontdekken dat ze veel kwaliteiten hebben. Betrokkenheid en eigenaarschap van de leerling staan in de methode centraal. Door samen overzichtelijke doelen te bepalen, wordt de leerling eigenaar van het leerproces en kan zien wat nodig is om het doel te bereiken. Om de leerling inzicht te geven in zijn of haar leerproces bekijken we samen op welk niveau de leerling op dit moment presteert en waar hij of zij naartoe wil (het doel). Hierbij maken we gebruik van de doelenparaplu. Bekijk hieronder de video die over het werken met de doelenparaplu is ontwikkeld.

In de nieuwe methode werken we met gekleurde blokjes in plaats van symbolen. Hierbij krijgen de verschillende soorten klanken een kleur. Door letterlijk met de kleuren te bouwen wordt de woordstructuur voor de kinderen duidelijk. Doordat de nieuwe methode de mogelijkheid biedt om de spellingoefeningen op school te maken, ontstaat er een duidelijke lijn in de behandeling en is voor iedereen (school, behandelaar en ouders) duidelijk waar het kind mee bezig is. Bij het lezen kunnen kinderen zelf een interessante tekst uitzoeken, passend bij hun AVI-niveau. De behandelaar beschikt over een groot bestand met uiteenlopende teksten. Denk hierbij aan informatieve teksten, recepten, interviews en rollenspelen.

De eerste reacties op onze nieuwe methode zijn positief. Hieronder een greep uit deze reacties.

Enkele reacties van scholen:
“We willen als school de leerling zo goed mogelijk helpen. Door de spellingbladen in de klas te maken, kunnen we goed aansluiten bij de behandeling en zien we waar de leerling mee bezig is in de behandeling”

“Fijn die korte lijntjes!”

Enkele reacties van ouders:
“Wat goed dat onze zoon op zo’n fijne manier geholpen kan worden. Er is aandacht voor alle aspecten, ook voor wat dyslexie betekent.”

“Ik heb het idee dat de groei in de lees- en spellingontwikkeling van mijn dochter te danken is aan de nieuwe manier van werken.”
(moeder van leerling die de laatste periode van haar behandeltraject heeft meegewerkt aan de pilot van de nieuwe methode)

Enkele reacties van kinderen:
“Iedere donderdag als ik wakker word, denk ik: yes, vandaag weer werken met de dyslexiejuf.”

“Het werken met de blokjes is echt heel leuk!”

Kortom: de nieuwe EED-methode is er een om trots op te zijn!