Contract met gemeenten

De kosten voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) voor cliënten tot 18 jaar worden vergoed door de gemeente. We hebben hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten in de regio’s waarin we actief zijn. De procedure voor verwijzing verschilt per gemeente. Om te zien hoe de route in uw gemeente verloopt, verwijzen wij u naar de website van onze partner: www.opdidakt.nl