E-vizier is samengegaan met Opdidakt. Door het bundelen van de krachten kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening van beide organisaties verbeteren en zijn we beter in staat om verdere innovaties door te voeren. Daarnaast versterkt het onze rol als strategische gesprekspartner van de gemeenten.

Evenals bij E-vizier, kunt u bij Opdidakt terecht voor onderzoek naar en behandeling van leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie. Daarnaast doet Opdidakt onderzoek naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals aandacht en concentratie (ADHD), autisme, stemming en angst en biedt diverse vormen van begeleiding op dit gebied. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze zorg vergoed vanuit de Generalistische Basis GGZ. Dankzij de samenwerking hebben wij ons aanbod kunnen uitbreiden met deze dienstverlening. Vanzelfsprekend maken we hierbij gebruik van de jarenlange ervaring van onze nieuwe collega’s.

Voor meer informatie over Opdidakt kunt u een kijkje nemen op de website www.opdidakt.nl.