Algemeen

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en met de gegevens van kinderen die bij ons onder behandeling zijn. Voor het stellen van een diagnose moeten onze adviseurs en diagnosten gegevens inwinnen die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarom hebben wij uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers nodig om kindgegevens op te vragen. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers zijn niet verplicht om hier toestemming voor te geven, maar zonder de toestemmingsverklaring kunnen wij geen gegevens inwinnen en dus niet adviseren.

E-vizier is gecertificeerd bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. E-vizier werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 2.0. Het Kwaliteitsinstituut heeft zich ten doel gesteld de dyslexiezorg conform dit protocol te monitoren op beheersbaarheid en kwaliteit. Hiertoe is een databank ontwikkeld waarbij de hoogste eisen gesteld worden aan privacy. E-vizier levert (toets)gegevens aan voor deze databank om bij te dragen aan de kwaliteit van dyslexiezorg en verantwoording af te leggen voor haar werkzaamheden.
E-vizier behandelt de gegevens zorgvuldig en strikt vertrouwelijk worden conform de geldende privacywetgeving.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die via uw browser worden opgeslagen op uw computer. Als bezoeker kunt u zelf bepalen of u de cookies accepteert of niet.

Instituut E-vizier gebruikt uitsluitend functionele cookies om de website beter te laten werken en het bezoek aan de site gemakkelijker te maken. Ook gebruikt Instituut E-vizier cookies om statistieken te verzamelen (Analytics van Google) en de website beter te laten aansluiten op uw behoeften. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Wij hebben Google niet toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij gebruiken geen cookies om privégegevens te verzamelen of wachtwoorden te achterhalen.

Persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens, zoals een door u ingevuld contactformulier, neemt Instituut E-vizier de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Privacyreglement E-vizier

Voor meer informatie download het privacyreglement van E-vizier.