Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen die in hun ontwikkeling vastlopen door tijdelijke of langdurigere psychische problemen kunnen terecht bij één van onze GZ-psychologen of Orthopedagogen-Generalist. Psychische problemen kunnen zich uiten in spanningsklachten zoals hoofd- of buikpijn, angsten, sombere of boze stemmingen, onhandigheid in sociale contacten, aandachtsproblemen of hyperactiviteit. Deze klachten kunnen problemen geven in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld in samenspel of interactie met leeftijdgenoten en in het functioneren thuis of op school.

E-vizier biedt professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten. Door het uitvoeren van een psychologisch onderzoek, stellen we de aard van de problematiek vast en bepalen wat de best passende interventie is. We bieden verschillende vormen van behandeling, zoals vaktherapie (drama- of speltherapie), cognitieve gedragstherapie of psychologische begeleiding. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Naast begeleiding voor kinderen en jongeren, biedt E-vizier ook begeleiding aan de ouder(s).

Vergoeding vanuit de GBGGZ

Cliënten tot 18 jaar
Bij een (vermoeden van een) DSM-V stoornis worden de kosten voor onderzoek en behandeling van cliënten tot 18 jaar vanuit de Generalistische Basis GGZ vergoed door de gemeente. E-vizier heeft hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten in de regio’s waarin we actief zijn. De procedure voor verwijzing verschilt per gemeente. Op de pagina route verwijzing kunt u zien hoe de route in uw gemeente verloopt. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met E-vizier.

Cliënten boven de 18 jaar
De kosten voor onderzoek en behandeling van cliënten boven de 18 jaar worden bij een (vermoeden van een) DSM-V stoornis vanuit de Generalistische Basis GGZ vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of specialist vereist.

Aanmelding en intake GBGGZ

Ouders die een verwijzing hebben, kunnen een afspraak maken voor een intakegesprek bij een vestiging van E-vizier. Om tot een goede intake te komen, vragen wij hen voorafgaand aan het intakegesprek een aantal vragenlijsten in te vullen. De intake wordt gedaan door een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist. Tijdens het intakegesprek bespreken we de problematiek en bekijken welke vorm van onderzoek en/of behandeling het beste aansluit bij de hulpvraag.

Indien cliënten niet in aanmerking komen voor vergoede zorg, kunnen zij bij E-vizier terecht voor particulier onderzoek en/of begeleiding. De begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Bij de groepsgewijze begeleiding wordt gewerkt in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding.

 Informatie

Wilt u meer weten? Wij beantwoorden uw vragen graag! Bel naar 088 – 2 201 301 of mail ons.